Xuất bản thông tin

null Đồng chí Nguyễn Minh Phú giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng chí Nguyễn Minh Phú giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Chiều 25/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định về bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Phú, Trưởng phòng Tuyên truyền và Báo chí - Xuất bản Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh dự và trao quyết định.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ, bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Minh Phú, Trưởng phòng Tuyên truyền và Báo chí - Xuất bản Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Đồng chí Nguyễn Minh Phú có trình độ chuyên môn cử nhân khoa học Ngữ văn, cử nhân Chính trị - chuyên ngành Công tác tư tưởng, thạc sĩ Khoa học chính trị, có thời gian công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ 12 năm, phụ trách chính lĩnh vực tuyên truyền. Trước đó, đồng chí trải qua 5 năm làm việc tại ban tuyên giáo cấp huyện.

Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh trao quyết định; đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ/Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Minh Phú

Phát biểu về đồng chí tân Phó Trưởng Ban, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ/Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho rằng đây là một đồng chí lãnh đạo trẻ, trưởng thành nổi bật và có nhiều nỗ lực đóng góp giúp cơ quan hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua. Trên cương vị công tác mới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hy vọng đồng chí Nguyễn Minh Phú tiếp tục nỗ lực, cầu thị, gắn bó, trách nhiệm với công việc, xứng đáng với sự tin tưởng của tập thể lãnh đạo cơ quan và nhất là Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Phát biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Minh Phú, đồng thời giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đồng chí Nguyễn Minh Phú xây dựng chương trình hành động của cá nhân triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ba nhóm công việc chính: một là, cùng tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai, quán triệt, cụ thể hoá, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, khoa giáo, văn hoá, văn nghệ, lý luận chính trị, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương. Hai là, tăng cường xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ, gần gũi, gắn bó với cán bộ, công chức cơ quan và cán bộ làm công tác tuyên giáo từ Tỉnh đến cơ sở. Nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là cùng tập thể lãnh đạo Ban kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Minh Phú tiếp thu nhiệm vụ và cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Trên cương vị mới, đồng chí hứa sẽ nhanh chóng triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công, tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, đoàn kết, góp phần cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ.

N.H