Xuất bản thông tin

null Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo, Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo, Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra năm 2020

Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cao Lãnh vừa phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phan Văn Thương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố tham dự Hội nghị.

Công tác Tuyên giáo thành phố năm qua đã bám sát định hướng của cấp trên, góp phần tích cực vào sự ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau kỳ Đại hội Đảng bộ Tỉnh và Thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thực hiện tốt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đẩy mạnh triển khai, quán triệt có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị bằng qua nhiều hình thức. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền trước dịch bệnh Covid-19, nhưng ngành Tuyên giáo đã phối hợp các ngành thông tin đại chúng thực hiện tốt việc tuyên truyền, dần ổn định và giúp người dân ý thức được trong công tác phòng chống dịch.

Năm 2020, Ban Tổ chức Thành ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cấp cơ sở, thẩm định nhân sự, văn kiện, tổ chức thành công Đại hội; thực hiện tốt công tác tham mưu sắp xếp, bố trí, điều động cán bộ trước và sau Đại hội đảm bảo quy trình, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đóng góp những nội dung liên quan về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát để tạo chuyển biến trong cán bộ, đảng viên; công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, hình thức trực tuyến trong việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, công tác chuyển đảng và quy trình quy hoạch cán bộ…

Đồng chí Phan Văn Thương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cao Lãnh yêu cầu các Ban tiếp tục duy trì và phát triển những mô hình mới, cách làm hiệu quả. Trong đó, công tác Tuyên giáo cần nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng đa dạng hóa, tăng tính thuyết phục, phù hợp và sát hợp với tình hình cơ sở; Ban Chỉ đạo 35 Thành phố phát huy tính chủ động ngăn chặn các thông tin xấu, độc trên các trang mạng xã hội. Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; chủ động kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Ngành Tổ chức của Đảng tích cực tham mưu cấp ủy chỉ đạo thường xuyên việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ nguồn, sắp xếp bộ máy tinh gọn, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

Thành Nguyên