Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông khoá XII tổ chức kỳ họp lần thứ 03

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tam Nông khoá XII tổ chức kỳ họp lần thứ 03

Ngày 20/12/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Tam Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 03 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và đề ra mục tiêu phát triển năm 2022…

Trong năm 2021, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã thực hiện đạt và vượt 23/24 chỉ tiêu. So năm 2020, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 5.140 tỷ đồng, tăng 7,08%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.602 tỷ đồng, tăng 5,5%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ ước đạt 7.060 tỷ đồng, tăng 3,67%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; toàn huyện đã đưa 101 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt trên 107% kế hoạch của Tỉnh, chi hỗ trợ kịp thời, đúng quy định cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và thực hiện tốt chương trình “Sóng và máy tính cho em”... Đến nay, Huyện đã tiêm vacxin phòng dịch Covid-19 mũi 1 đạt 99,73%, mũi 2 đạt 96,7% số người từ 18 tuổi trở lên. Riêng trẻ từ 12 đến dưới 14 tuổi được tiêm mũi 1 đạt 99%, trẻ từ 15 đến dưới 18 tuổi được tiêm mũi 1 đạt 100% và mũi 2 đạt 79,58%. An ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất đề ra 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu và 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Nổi bật là thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát tốt tình hình dịch trên địa bàn; tập trung thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội”; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao theo lộ trình, đẩy mạnh đầu tư phát triển đô thị, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế thương mại, dịch vụ gắn với phát triển du lịch, tạo điều kiện thực hiện tốt chương trình khởi nghiệp, khơi dậy tinh thần khởi sự lập nghiệp rộng khắp trong Nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và giảm nghèo bền vững... Trước mắt, sẽ thực hiện các giải pháp hữu hiệu tạo điều kiện cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nhâm Dần 2022 an toàn, tiết kiệm; thực hiện thành công công tác tuyển quân năm 2022; kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông; ngăn chặn, đẩy lùi tình hình vi phạm pháp luật...

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất thông qua Tờ trình và Nghị quyết miễn nhiệm 02 chức danh Phó Trưởng Ban Pháp chế, Phó Trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện, 02 Ủy viên UBND huyện và bầu bổ sung 02 Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp cũng đã thống nhất thông qua 08 Nghị quyết quan trọng.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Nông