Xuất bản thông tin

null Sa Đéc: Hội nghị cập nhật thông tin cho cán bộ hưu trí trên địa bàn

Chi tiết bài viết Tin tức

Sa Đéc: Hội nghị cập nhật thông tin cho cán bộ hưu trí trên địa bàn

Sáng ngày 25/9, Ban Tuyên giáo Thành uỷ phối hợp Câu lạc bộ Hưu trí Thành phố tổ chức Hội nghị cập nhật thông tin cho 135 cán bộ hưu trí trên địa bàn Thành phố Sa Đéc.

Đồng chí Nguyễn Văn Hon, Phó Bí thư Thành uỷ, Quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Sa Đéc

Đồng chí Nguyễn Văn Hon, Phó Bí thư Thành uỷ, Quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố tham dự và báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, ước cả năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Theo đó, 9 tháng đầu năm, Thành phố cơ bản thực hiện đạt và vượt 31/47 chỉ tiêu, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn; các dự án quy hoạch được từng bước triển khai theo lộ trình; dự án kêu gọi đầu tư của Thành phố đang tích cực thực hiện; công tác chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản được đẩy mạnh. Lĩnh vực văn hoá xã hội, nhất là công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19 được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định…

Đồng chí Lý Thanh Vân, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ

Đồng chí Lý Thanh Vân, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Sa Đéc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 02 ngày (phiên trù bị 0,5 ngày; phiên chính thức 1,5 ngày); thực hiện đủ 04 nội dung, cụ thể: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí, đồng chí Phạm Văn Chuẩn được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Bí thư Thành uỷ, đồng chí Võ Văn Đức tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Thành uỷ và đồng chí Nguyễn Văn Hon trúng cử chức danh Phó Bí thư Thành uỷ; bầu đại biểu của Đảng bộ Thành phố đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết...

Hội nghị đã cung cấp, định hướng thông tin, giúp cán bộ hưu trí nắm được những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và những chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trên địa bàn Thành phố Sa Đéc; qua đó, nhận được nhiều ý kiến đóng góp để xây dựng Thành phố trở thành đô thị mang bản sắc Hoa theo hướng thông minh, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.

Trương Bá Ý