Xuất bản thông tin

null Ứng dụng thiết bị bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật

Chi tiết bài viết Tin tức

Ứng dụng thiết bị bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật

Ngày 05/11, tại xã Phú Thọ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Nông đã tổ chức hội thảo ứng dụng thiết bị bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật trên ruộng lúa.

Ngày 05/11, tại xã Phú Thọ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Nông đã tổ chức hội thảo ứng dụng thiết bị bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật trên ruộng lúa.

Theo đó, một thiết bị bay có thể phun 30ha/ngày, mỗi lần bay phun 10 lít thuốc/5.000 m2 ruộng lúa, tốn thời gian 10 phút, nhanh hơn 15 lần so với phun thuốc truyền thống.

Hiệu quả mang lại là giảm lượng thuốc sử dụng, tránh tồn dư hóa chất trên sản phẩm lúa sau thu hoạch, không giẫm đạp lúa trong quá trình phun nên tăng thêm sản lượng lúa từ 150 - 200kg/ha và ít tốn công lao động, hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động do không tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. Giá thuê thiết bị từ 180.000 - 200.000 đồng/ha.

Đông đảo nhà quản lý, nhà khoa học và các nông dân sau khi xem thực tế đều đánh giá cao hiệu quả của việc ứng dụng này.