Xuất bản thông tin

null Bế giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa I năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Bế giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa I năm 2022

Chiều ngày 06/4/2022, Trung tâm Chính trị huyện Tam Nông tổ chức bế giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa I năm 2022. Đồng chí Phan Thị Cẩm Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo, kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện và 44 học viên của lớp học tham dự.

Hơn 01 tháng học tập, các học viên đã hoàn thành công tác nghiên cứu 05 học phần, với 300 tiết học theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm: Những kiến thức cơ bản về của chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của Đảng. Ngoài ra, các học viên được tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ của quân và dân huyện Tam Nông qua các thời kỳ.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu theo quy định của lớp học và được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị. Ngoài ra, Ban tổ chức lớp học tặng giấy khen cho 03 học viên có thành tích học tập tiêu biểu nhất khóa học.

Qua các chương trình của lớp học, đã giúp học viên nắm vững những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, làm cơ sở, nền tảng vận dụng vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên.

Trung tâm Chính trị huyện Tam Nông