Xuất bản thông tin

null Hội thảo góp ý dự thảo Kết luận của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế, xã hội thành phố Cao Lãnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội thảo góp ý dự thảo Kết luận của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế, xã hội thành phố Cao Lãnh

Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh vừa tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Kết luận của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế, xã hội thành phố Cao Lãnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dịp này, lãnh đạo Thành phố kết hợp gặp gỡ, tiếp xúc nguyên cán bộ lãnh đạo Tỉnh và Thành phố nghỉ hưu (trên địa bàn Thành phố) để lắng nghe những ý kiến đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cao Lãnh.

Tại Hội thảo, lãnh đạo Thành ủy thông tin một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2021 và dự thảo Kết luận của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế, xã hội thành phố Cao Lãnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, các đại biểu đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành vừa qua của Ban Thường vụ Thành ủy Cao Lãnh, từng bước xây dựng Thành phố ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. Đối với dự thảo Kết luận của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế, xã hội thành phố Cao Lãnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đa số đại biểu thống nhất dự thảo, nhất là tiếp tục xây dựng thành phố Cao Lãnh xứng tầm là Trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hoá của Tỉnh, trở thành Thành phố xanh, là đầu tàu trong việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh của Tỉnh, hoàn thiện đầy đủ tiêu chí đô thị loại II và tiếp cận các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025; đến năm 2030 đạt đô thị loại I. Là trung tâm nghiên cứu, phát triển và sáng tạo; là nơi khởi nghiệp của doanh nghiệp; kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; phát triển các loại hình dịch vụ đa dạng, chất lượng cao, nhất là dịch vụ chăm sóc sức khỏe; phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ; khai thác có hiệu quả các giá trị truyền thống lịch sử, văn hoá, trở thành trung tâm dịch vụ du lịch kết nối với các địa phương của Tỉnh; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Ngoài ra, có một số ý kiến góp ý việc chọn xã Tân Thuận Tây để xây dựng làng thông minh, tiến tới phát triển đô thị thông minh của Tỉnh trước hết phải xây dựng công dân thông minh; xử lý rác bằng công nghệ tiên tiến nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường; phát triển du lịch phải phù hợp với thực tế, kết nối với các địa phương khác nhằm phát triển bền vững; tiếp tục xây dựng nông nghiệp theo hướng đô thị, sản phẩm đạt chất lượng, nhất là cây xoài, để thương hiệu xoài Cao Lãnh vươn xa; quy hoạch đô thị phù hợp với thực tế; trong phát triển kinh tế, xã hội phải phân kỳ thực hiện, đề ra giải pháp cụ thể, đến năm 2030 đạt đô thị loại I theo kế hoạch đề ra.

Thành Nguyên