Xuất bản thông tin

null Lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình hạnh phúc đến với mọi người

Chi tiết bài viết Tin tức

Lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình hạnh phúc đến với mọi người

Vừa qua, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thương, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tổ chức trực tiếp tại Tòa nhà Khối cơ quan đơn vị sự nghiệp Tỉnh và trực tuyến đến 12 huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh, có gần 300 đại biểu tham dự, trong đó, một số địa phương có đại diện Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững" tại khóm, ấp trên địa bàn huyện, thành phố dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thương, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh tầm quan trọng lịch sử, mục đích, ý nghĩa của ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022; triển khai, quán triệt một số văn bản mới ban hành của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh về công tác gia đình. Đại diện các địa phương thông tin hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Gia đình Việt Nam. Nổi bật là: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền qua việc treo băng-rôn, lắp đặt pa-nô, chạy xe diễu hành trên các tuyến đường với thông điệp "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương", "Yêu thương và chia sẻ để xây dựng hạnh phúc gia đình"; tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững tại các khóm, ấp để tuyên truyền cho người dân về vai trò của gia đình trong xây dựng và hình thành nhân cách con người; vận động người dân thực hiện "Bữa cơm gia đình" để gắn kết tình cảm yêu thương giữa các thành viên trong gia đình...

Hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 trong toàn Tỉnh, góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình hạnh phúc đến với mọi người nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với công tác gia đình và việc phòng, chống bạo lực gia đình; tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình,góp phần xây dựng con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Nhẫn Hồ