Xuất bản thông tin

null Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 07/9, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lãnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; báo cáo viên cấp huyện; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; trưởng, phó các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội Huyện; bí thư, phó bí thư chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy; chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và cán bộ văn phòng - tuyên giáo đảng ủy các xã, thị trấn.

Đại biểu được nghe đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cao Lãnh thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 10 chỉ tiêu chủ yếu, 4 chỉ tiêu đột phá.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy quán triệt Nghị quyết

Sau Hội nghị, các cấp ủy Đảng, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết phù hợp với đơn vị, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lấn thứ XII đi vào cuộc sống.

Theo kế hoạch, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện tổ chức 3 lớp dành cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang công tác tại các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội Huyện bằng hình thức trực tiếp tại Huyện và trực tuyến đến các xã, thị trấn vào ngày 7, 8, 9/9/2020.

Anh Thư