Xuất bản thông tin

null Thành phố Sa Đéc: Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Sa Đéc: Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021

Ngày 15/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thúy Hà, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Tỉnh; đồng chí Trần Thị Huệ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể của Thành phố; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân các xã, phường; hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.

Kết thúc năm học 2019 - 2020, toàn Thành phố có 35 trường; trong đó có 22 trường đạt chuẩn quốc gia (có 07 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2) với tổng số 24.814 học sinh. Trong năm học vừa qua, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, học sinh phải nghỉ học dài ngày nhưng nhờ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở Giáo dục-đào tạo Đồng Tháp, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đã vận dụng những hình thức dạy học linh hoạt, chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, hoàn thành nội dung chương trình theo đúng tiến độ như: dạy học online qua hệ thống dạy học trực tuyến LMS-VNPT, phần mềm Zoom, MS Team, giao bài cho học sinh qua các ứng dụng như (Zalo, Facebook)… góp phần đưa tỷ lệ huy động trẻ đến trường bậc Mầm non (5 tuổi), bậc Tiểu học (6 tuổi), bậc trung học cơ sở đạt 100%; chất lượng 02 mặt giáo dục (hạnh kiểm, học lực) đều tăng; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp bậc Trung học phổ thông là 100%…

Trong thời gian tới, ngành Giáo dục-đào tạo Thành phố sẽ tham mưu Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân Thành phố thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục; bố trí, củng cố, kiện toàn, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, giáo viên theo hướng đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về trình độ đào tạo; quan tâm đầu tư, xây dựng hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị trường học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại, đồng bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý; làm tiền đề để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, trọng tâm là triển khai có hiệu quả những điều kiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông vào năm học 2020 - 2021 (đối với lớp 1), năm học 2021 - 2022 (đối với lớp 6) và những năm tiếp theo.

Trần Trung (Ban Tuyên giáo Thành uỷ Sa Đéc)