Xuất bản thông tin

null Thành phố Sa Đéc: Hội nghị tổng kết công tác gia đình giai đoạn 2010 - 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Sa Đéc: Hội nghị tổng kết công tác gia đình giai đoạn 2010 - 2020

Ngày 22/10/2020, Uỷ ban nhân dân Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác gia đình giai đoạn 2010 - 2020; đồng chí Lăng Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có trên 80 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá Thành phố; Trưởng Ban Công tác xây dựng đời sống văn hoá, công chức văn hoá-xã hội xã, phường; đại diện Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” khóm, ấp; các hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn.

Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, toàn Thành phố có 37 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 9/9 xã, phường đều có Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; 100% xã, phường, khóm, ấp có triển khai mô hình phòng chống bạo lực gia đình… Đây cũng là cơ sở để thành phố Sa Đéc thực hiện đạt những mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản như: 95% trở lên hộ gia đình được phổ biến, tuyên truyền và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; 95% nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; 100% số nạn nhân bạo lực gia đình có nhu cầu hoặc được phát hiện đảm bảo tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế; 95% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá; 100% xã, phường triển khai xây dựng mô hình gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững…

Dịp này, Uỷ ban nhân dân Thành phố đã biểu dương, khen thưởng cho 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình giai đoạn 2010 - 2020.

Trần Trung (Ban Tuyên giáo Thành uỷ Sa Đéc)