Xuất bản thông tin

null Hội thảo khoa học “Nhân tố hình thành đạo đức, lối sống của giới trẻ tỉnh Đồng Tháp”

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội thảo khoa học “Nhân tố hình thành đạo đức, lối sống của giới trẻ tỉnh Đồng Tháp”

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Những nhân tố hình thành đạo đức, lối sống của giới trẻ tỉnh Đồng Tháp” nhằm thu thập  cơ sở dữ liệu và nguồn thông tin thực tiễn xây dựng các luận cứ cho việc hoàn thiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Những biến đổi về đạo đức, lối sống của giới trẻ ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay” do Tiến sĩ Nguyễn Văn Biết - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm chủ nhiệm đề tài.

Tham dự hội thảo, có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại diện lãnh đạo và cán bộ công tác tại các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, một số đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh.

Đề tài khoa học “Những biến đổi về đạo đức, lối sống của giới trẻ ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay” được triển khai thực hiện từ cuối năm 2019, 10 thành viên tham gia gồm lãnh đạo, cán bộ chuyên môn công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Đại học Đồng Tháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an Tỉnh và Tỉnh Đoàn. Đến nay, nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành phần cơ sở lý luận về đạo đức, lối sống của giới trẻ. Công việc tiếp theo là xây dựng nội dung thực trạng gắn với tiến hành một số cuộc khảo sát thực tế tại các tỉnh, thành trong nước; tổ chức điều tra xã hội học trong các nhóm đối tượng và hội thảo “Những nhân tố hình thành đạo đức, lối sống của giới trẻ tỉnh Đồng Tháp” là một trong những công việc trọng tâm đang được tiến hành.

Tại hội thảo, có 12 lượt ý kiến tham luận và thảo luận được chia sẻ và trình bày, tập trung các chủ đề về: “Truyền thống dân tộc, lịch sử văn hóa và sự hình thành nhân cách, lối sống của tuổi trẻ Đồng Tháp, “Xây dựng nền tảng văn hóa và sự hình thành nhân cách, lối sống cho giới trẻ hiện nay”, “Phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và sự ảnh hưởng đến quá trình hình thành đạo đức, lối sống của giới trẻ tỉnh Đồng Tháp”… Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Cựu Chiến binh Tỉnh cũng đã trao đổi về vai trò của tổ chức đối với việc tham gia tác động hình thành nhân cách, nhận thức của thanh, thiếu niên, nhấn mạnh vai trò của người phụ nữ trong gia đình, giáo dục và chăm sóc con em. Ngoài chỉ ra các nhân tố tác động, các đại biểu còn đề xuất các giải pháp để giới trẻ trở thành người có văn hóa, lối sống, nhân cách tốt như: giáo dục thông qua việc nêu gương của người lớn, lời nói đi đôi với việc làm đúng; uốn nắn trẻ ngay từ thời thơ ấu; phải thiết lập mạng lưới chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục, hình thành nhân cách cho trẻ; nhà trường cần tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng… Phản biện khoa học tại hội thảo cũng là nội dung đáng chú ý, các thành viên thực hiện đề tài tiếp thu nội dung các tham luận, song đặt ra yêu cầu các tác giả cần phân tích sâu nhằm làm sáng rõ hơn chủ đề hội thảo, đó là vấn đề thực tiễn đối với giới trẻ tại tỉnh Đồng Tháp; đâu là giai đoạn quan trọng xuất hiện xu hướng biến đổi tâm lý, nhân cách của giới trẻ,…

Tiến sĩ Nguyễn Văn Biết cảm ơn sự quan tâm, đóng góp của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã cung cấp các cơ sở dữ liệu, gợi mở, định hướng để nhóm thực hiện có điều kiện nghiên cứu, chọn lọc các ý tưởng, xác lập các thông tin làm rõ các vấn đề về lý luận và thực tiễn, nhân tố tác động nên nhân cách đạo đức và lối sống của người trẻ Đồng Tháp; dự báo những xu hướng, khả năng biến đổi về đạo đức, lối sống; sớm xây dựng các nhóm giải pháp hoàn thành đề tài khoa học trong thời gian tới. Được biết, trước đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan chủ trì đề tài đã tổ chức hội thảo thứ nhất liên quan với chủ đề “Tầm quan trọng của đạo đức, lối sống đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội trong giai đoạn hiện nay”. Trong khuôn khổ thực hiện đề tài, còn một số hội thảo quan trọng sẽ được tiến hành trong năm 2021.

 Uyên Nghị