Xuất bản thông tin

null Tuyên giáo Đồng Tháp tự hào tiếp bước cha anh

Chi tiết bài viết Tin tức

Tuyên giáo Đồng Tháp tự hào tiếp bước cha anh

Sáng ngày 28/7, tại Hội trường Nhà Văn hoá Lao động Công đoàn Tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ long trọng tổ chức buổi Họp mặt các thế hệ cán bộ tuyên giáo của các thời kỳ, Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đến dự và phát biểu ý kiến.

Tham dự buổi Họp mặt có gần 160 đại biểu đại diện Tỉnh uỷ, các ban và cơ quan của Tỉnh uỷ, các sở, ngành Tỉnh thuộc khối khoa giáo và khối thông tin đại chúng; các đồng chí cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; trưởng ban tuyên giáo và phó giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Trong không khí đầm ấm, đại biểu được xem phóng sự về hoạt động nổi bật ngành Tuyên giáo Đồng Tháp, nghe ý kiến đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, những câu chuyện, những lời nhắn nhủ ân cần và những bộc bạch chân tình của các đồng chí đã và đang công tác Ngành Tuyên giáo.

Trong suốt chiều dài lịch sử xây dựng và trưởng thành, Ngành Tuyên giáo Đồng Tháp luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ đảng trong Tỉnh. Trong bài phát biểu tại buổi Họp mặt, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khẳng định: Trong 90 năm qua, từ một địa phương nghèo nàn trong chiến tranh, “muỗi kêu như sáo thổi, đĩa lềnh như bánh canh”, nền kinh tế thuần nông lạc hậu, cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội yếu kém, trình độ dân trí thấp, đến nay, tỉnh Đồng Tháp đã vươn lên thoát khỏi vị trí của một tỉnh “khuất nẻo”, trở thành một tỉnh có trình độ phát triển kinh tế - xã hội khá, bước đầu tạo dựng được hình ảnh tích cực; văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần xã hội được cải thiện, chất lượng sống của nhân dân ngày càng cao; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước tiến bộ đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững; vị thế và uy tín của Tỉnh ngày càng được nâng cao… Trong những thành tựu chung đó, có sự đóng góp của ngành Tuyên giáo Tỉnh nhà. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng cảm ơn sự đóng góp quý báu của các thế hệ cán bộ tuyên giáo và biểu dương sự nỗ lực của toàn Ngành trong thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị: Mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo hôm nay cần nhận thức đầy đủ những yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới, nhất là trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cần thích ứng, không ngừng đổi mới tư duy, bồi dưỡng những kiến thức mới, năng lực mới và cách ứng xử mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đặc biệt, công tác tuyên giáo cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, cần thực hiện tốt công tác tư tưởng chính trị trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền cần kịp thời để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu đúng, làm đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do vậy, công tác tuyên giáo phải sát thực tiễn, phải dự báo tình hình, định hướng tư tưởng, hành động và tổng kết thực tiễn để đúc rút kinh nghiệm.

Thứ hai, đổi mới công tác xây dựng nghị quyết, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết theo hướng: quan điểm rõ ràng, công việc cụ thể, thiết thực, phân công đúng việc, đúng cơ quan, đơn vị thực hiện. Từ nay đến cuối năm, tuyên giáo phải chủ động thực hiện các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, tập trung tuyên truyền về đại hội, công tác tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ Tỉnh và Trung ương, công tác biên soạn tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh.

Thứ ba, tham mưu giúp cấp uỷ lãnh đạo tốt lĩnh vực khoa giáo, văn hoá - văn nghệ đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng, đúng giá trị “Chân - Thiện - Mỹ”. Phát huy vai trò của báo chí trong phát triển địa phương, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, giới thiệu nhân tố mới, mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhất là trong công tác xây dựng Đảng.

Thứ tư, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng, chống các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch bằng nhiều phương thức: tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trên internet, mạng xã hội.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đồng chí Lê Minh Trung, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ vì có nhiều đóng góp cho ngành và có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho các đồng chí cán bộ tuyên giáo của Tỉnh được nhận kỷ niệm chương năm 2020.

 Hồ Nhẫn