Xuất bản thông tin

null Tuyên dương dòng họ khuyến học

Chi tiết bài viết Tin tức

Tuyên dương dòng họ khuyến học

Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức tuyên dương dòng họ học tập tiêu biểu (Dòng họ Lê) của ông Lê Văn Hiệu, ngụ tại khóm Mỹ Phú Cù Lao, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh.

Dòng họ Lê hiện có trên 90 hộ gia đình, truyền thống được duy trì qua nhiều thế hệ, đã gắn bó, đoàn kết cùng thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống không chỉ trong phạm vi dòng họ, mà còn rất quan tâm đến hoạt động cộng đồng. Xác định học tập là con đường giúp con, cháu vươn lên thoát nghèo bền vững, hướng đến thăng tiến, thành đạt, từ đó, dòng họ Lê thống nhất thành lập chi hội khuyến học, xây dựng quỹ để hỗ trợ cho các hộ khó khăn có điều kiện và vững tin trên con đường học vấn. Đến nay, hoạt động của chi hội đã mang lại kết quả phấn khởi, dòng họ Lê đã có 6 thạc sĩ, 37 đại học đang làm việc tại các cơ quan trong và ngoài Tỉnh.

Hình thức tuyên dương của Hội Khuyến học Tỉnh là động lực khích lệ tinh thần dòng họ học tập tiêu biểu “Dòng họ Lê” tiếp tục phát huy và đạt thành quả cao hơn thời gian tới.

Trần Thắng