Xuất bản thông tin

null Huyện Tân Hồng tiếp nhận trên 63 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắccin phòng Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Tân Hồng tiếp nhận trên 63 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắccin phòng Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”,  “Toàn dân Đất Sen hồng đoàn kết, chung tay đẩy lùi đại dịch” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Câu Lạc bộ dưỡng sinh thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng vừa trao số tiền đóng góp vào Quỹ vắccin phòng, chống Covid 19.

Theo đó, Câu Lạc bộ dưỡng sinh thị trấn Sa Rài đã trao 15,5 triệu đồng đóng góp quỹ mua vắccin phòng, chống Covid 19, trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Đua, Chủ nhiệm Câu Lạc bộ trích tiền từ lương hưu hằng tháng của mình để hỗ trợ 10 triệu đồng, số tiền còn lại do các thành viên trong Câu Lạc bộ tự nguyện đóng góp. Đại diện  Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Hồng tiếp nhận số tiền ủng hộ Quỹ  vắccin phòng, chống dịch Covid-19 của tập thể và các cá nhân trong Câu lạc bộ.

Đến nay, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Hồng đã tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn Huyện đóng góp Quỹ  vắccin phòng Covid-19 trên 63 triệu đồng và Quỹ phòng chống Covid  23.500.000 đồng.

Kim Lệ