Xuất bản thông tin

null Phát huy vai trò báo chí trong việc quảng bá hình ảnh Đất Sen hồng Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Phát huy vai trò báo chí trong việc quảng bá hình ảnh Đất Sen hồng Đồng Tháp

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Đoàn Tấn Bửu có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành liên quan để đánh giá việc hợp tác tuyên truyền với các cơ quan báo chí ngoài tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo việc hp tác với các báo chí thời gian qua, theo đó, tỉnh Đồng Tháp đã hptác tuyên truyền với các cơ quan báo chí ngoài tỉnh từ năm 2014 đến nay. Các cơ quan báo chí hptác đã đưa nhiều tin, bài phản ánhnhững giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của quê hương, con người Đồng Tháp, về sự thân thiện của chính quyền với báo chí, với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, qua đó, góp phần đưa các chỉ số PAPI, PCI,... nhiều năm liền nằm trong tp đầu cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đánh giá cao việc hptác với các cơ quan báo chí ngoài tỉnh thời gian qua, từ đó, mối quan hệ giữa tỉnh và các cơ quan báo chí ngày càng thân thiện, có nhiều tin, bài viết về Đồng Tháp đi vào chiều sâu, cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí ngoài tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai thực hiện công tác truyền thông, trong đó, nội dung tập trung vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Tỉnh, Chương trình hành động của Tỉnh đến năm 2025, các đề án lớn, chủ trương lớn của Tỉnh... lưu ý chọn lọc và phối hợp với các cơ quan báo chí theo chuyên đề, nhiệm vụ trng tâm và đặc thù của địa phương, trong đó, đột phá của Tỉnh thời gian tới là chuyển đổi số, chú trọng xây dựng hình ảnh địa phương và thu hút đầu tư, do đó báo chí, truyền thông đóng vai trò vô cùng quan trọng.

                                                                                                 LQ