Xuất bản thông tin

null Tam Nông: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tam Nông: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2020

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tam Nông phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện vừa bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2020 cho trên 70 học viên là thành viên Tổ nghiên cứu dư luận xã hội cấp huyện và cán bộ tuyên giáo đảng uỷ xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Học viên tham gia thực hành về kỹ năng tuyên truyền miệng

Lớp học diễn ra từ ngày 05/10 đến ngày 07/10/2020, các học viên được tiếp thu các chuyên đề: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo ở cơ sở; Công tác tuyên truyền, cổ động ở cơ sở; Kỹ năng tuyên truyền miệng; Công tác nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống có vấn đề, “điểm nóng” ở cơ sở; Công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống ở cơ sở.

Trong thời gian học, các học viên được chia Tổ để chuẩn bị đề cương thực hành bài tuyên truyền miệng. Ban Tổ chức lớp học đã dành thời gian 01 buổi để các học viên cử đại diện Tổ thực hành kỹ năng tuyên truyền miệng (thời lượng từ 15 - 20 phút/01 chuyên đề) và có nhận xét, đánh giá của báo cáo viên phụ trách. Nhìn chung, buổi thực hành diễn ra rất sôi nỗi, sau khi đại diện Tổ lên thuyết trình, các học viên cùng nhau trau đổi, góp ‎ý làm rõ từng nội dung xoay quanh các chủ đề về: “Vai trò của Hội viên Hội Phụ nữ trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình 05 không, 03 sạch”, “Thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường”, “Đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và hoạt động của Tổ Nhân dân tự quản”, “Thực trạng và giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Qua 03 ngày học tập, các học viên có điều kiện tiếp thu, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm để vận dụng vào hoạt động thực tiễn công tác tuyên giáo ở cơ sở và công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội tại đơn vị, địa phương đang công tác.

M.P