Xuất bản thông tin

null Châu Thành: Tập trung tuyên truyền về phòng, chống vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản

Chi tiết bài viết Tin tức

Châu Thành: Tập trung tuyên truyền về phòng, chống vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản

Trong tháng 9 năm 2020, Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng các ngành, các cấp tổ chức tuyên truyền việc chấp hành pháp luật về đánh bắt thủy sản và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn Huyện.

Đã phối hợp tuyên truyền 30 cuộc, có trên 1.250 người dự, đã tiếp nhận 35 nguồn tin của người dân phản ánh liên quan đến hoạt động đánh bắt thủy sản trái phép. Công an các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện đã phối hợp tiếp xúc, vận động cam kết trên 50 trường hợp có sử dụng dụng cụ đánh bắt thủy sản trái phép, người dân đã giao nộp 35 dụng cụ đánh bắt thủy sản trái phép gồm: 25 dụng cụ kích điện (xiệt điện); 03 bình ắcquy và 07 cặp vợt.

Qua công tác tuyên truyền đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự nguyện giao nộp dụng cụ đánh bắt thủy sản trái phép của người có liên quan.

Thanh Toàn (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành)