Xuất bản thông tin

null Tam Nông: Tuyên truyền phổ biến pháp luật tại địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật

Chi tiết bài viết Tin tức

Tam Nông: Tuyên truyền phổ biến pháp luật tại địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật

Vừa qua, Phòng Tư pháp đã phối hợp với Công an Huyện và UBND xã An Long tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa bàn trọng điểm xã An Long, buổi tuyên truyền có hơn 50 lượt người tham dự.

Tại buổi tuyên truyền, Báo cáo viên của Phòng Tư pháp Huyện đã tuyên truyền về công tác phòng - chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội; phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Bên cạnh đó, báo cáo viên của Công an Huyện cũng đã truyền đạt những kiến thức pháp luật cơ bản liên quan đến phòng, chống tội phạm hình sự, (trộm cắp, tín dụng đen, xâm hại tình dục trẻ em...), tệ nạn xã hội, ma túy và tác hại của ma túy …

Buổi tuyên truyền đã kịp thời phổ biến những quy định mới của pháp luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để cán bộ, công chức, viên chức quần chúng nhân dân biết, chấp hành và tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đấu tranh phòng - chống và đẩy lùi các loại tội phạm về tệ nạn xã hội, góp phần giữ gìn ANTT, giữ vững cuộc sống bình yên tại địa bàn cơ sở.  

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tam Nông