Xuất bản thông tin

null Huyện Tam Nông đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Tam Nông đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, sáng ngày 20/12, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Huyện tổ chức Toạ đàm Chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”.

Tại buổi toạ đàm, có hơn 90 đoàn viên, thanh niên trong Huyện tham dự; các đoàn viên, thanh niên đã phát biểu xoay quanh các vấn đề về giải pháp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niêntrong hoc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác… Hầu hết các vấn đề đoàn viên, thanh niên đặt ra được chủ trì hội nghị giải thích và giải đáp thoả đáng.

Chiều cùng ngày, tại Hội trường Trung tâm Chính trị Huyện cũng diễn ra Hội thi “Tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Tham gia Hội thi có 06 đội, gồm: Cụm Đoàn số 1, 2, 3, 4, Cụm đoàn ngành và Cụm đoàn Khối trường học. Kết quả chung cuộc, Cụm đoàn Ngành đạt giải Nhất.

Các hoạt động được tổ chức nhằm tăng cường thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 28-KH/HU ngày 27/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, góp phần đổi mới, tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Tam Nông.

Đây cũng là nội dung đổi mới của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tam Nông trong công tác phối hợp tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Lâm Thanh Vũ - Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tam Nông