Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền pháp luật phòng, chống tội phạm và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Chi tiết bài viết Tin tức

Tuyên truyền pháp luật phòng, chống tội phạm và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật

Ngày 19/8, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh phối hợp với Công an Tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về truyền phòng, chống tội phạm và thanh thiếu niên vi phạm pháp luật năm 2022 tại xã Tân Thạnh và Tân Phú, huyện Thanh Bình.

Tại buổi tuyên truyền, hơn 120 cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và người dân của 02 xã được xem phóng sự về công tác đấu tranh, xử lý tội phạm và diễn biến tình hình tội phạm trên địa bàn Tỉnh trong thời gian qua; triển khai hướng dẫn việc nhận diện hành vi của tội phạm và các biện pháp phòng ngừa; phổ biến kiến thức pháp luật, kêu gọi mọi người nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức cảnh giác trong đấu tranh, phát hiện và tố giác kịp thời những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật…

Hoạt động nhằm tuyên truyền đến các gia đình trên địa bàn hiểu và nghiêm túc chấp hành pháp luật; nâng cao tinh thần, trách nhiệm với các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư cùng chung tay phòng, chống tội phạm, thực hiện tốt các tiêu chí về bảo đảm an ninh trật tự trong xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, đồng thời, giúp nhân dân nhận biết các phương thức, thủ đoạn của tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, ma túy, tín dụng đen, buôn bán người thông qua chiêu thức lừa đảo “việc nhẹ, lương cao”…

Trần Thắng