Xuất bản thông tin

null Châu Thành: Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khoá 03 năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Châu Thành: Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khoá 03 năm 2022

Chiều ngày 08/7, Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành tổ chức Lễ bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 03, năm 2022. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Phượng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện; các giảng viên tham gia giảng dạy của Trung tâm Chính trị và 30 học viên.

Trong thời gian 30 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu và tìm hiểu 18 chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương về chương trình đào tạo sơ cấp lý luận chính trị. Chương trình lớp học đã giúp cho học viên nắm được những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, quá đó giúp nâng cao niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, giúp học viên vận dụng những kiến thức được học vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị, địa phương…

Giám đốc Trung tâm Chính trị Nguyễn Thị Phượng phát biểu bế giảng lớp học

Kết thúc lớp học, 30 học viên được công nhận hoàn thành chương trình và được cấp bằng tốt nghiệp Sơ cấp lý luận chính trị; trong đó, xếp loại xuất sắc: 04 học viên, đạt tỉ lệ 13,4%; loại giỏi: 20 học viên, đạt tỷ lệ 66,7 %; loại khá: 05 học viên, đạt tỷ lệ 16,6%; loại trung bình: 01 học viên, đạt tỷ lệ 3.3%. Căn cứ kết quả học tập, Trung tâm Chính trị Huyện đã tặng giấy khen cho 04 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, biểu dương 05 học viên có thành tích tốt trong học tập và chấp hành nghiêm quy định của Trung tâm.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Giám đốc Trung tâm Chính trị Nguyễn Thị Phượng đã biểu dương và chúc mừng kết quả học tập của các học viên. Đồng thời đề nghị các học viên vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức được học tập và nghiên cứu vào thực tiễn công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương; Không ngừng rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao là tấm gương sáng cho quần chúng noi theo; Tiếp tục có sự phấn đấu và tham gia những chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cao hơn.

Trúc Linh