Xuất bản thông tin

null Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 triển khai Dự án 174 về tăng cường trí thức trẻ tình nguyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 triển khai Dự án 174 về tăng cường trí thức trẻ tình nguyện

Ban Quản lý Dự án 174 - Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 vừa tổ chức triển khai thực hiện Dự án 174 về tăng cường tri thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Khu Kinh tế Quốc phòng Tân Hồng, đợt 1 giai đoạn 2022 - 2024. Đến dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Quân Khu 9, Tỉnh đoàn và UBND các huyện, thành phố.

Từ ngày 31/12/2021 đến ngày 15/02/2022, căn cứ Quy chế tuyển chọn tiếp nhận, kiểm tra, phân loại và nhu cầu của địa phương, Ban Quản lý Dự án 174 tổ chức tiếp nhận 25 hồ sơ ứng tuyển. Qua phỏng vấn, có 25 đội viên trúng tuyển, trong đó, có 17 đội viên trình độ đại học, 05 đội viên trình độ cao đẳng và 03 đội viên trình độ trung cấp; trong 25 đội viên, có 02 đội viên là đảng viên. Tuỳ vào ngành nghề chuyên môn, 25 đội viên sẽ được phân bổ về 15 xã trong vùng Dự án và các phòng, ban chuyên môn của huyện Tân Hồng, huyện Tam Nông, huyện Hồng Ngự và Thành phố Hồng Ngự.

Thông qua việc thực hiện Dự án, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của trí thức trẻ đến công tác tại Khu Kinh tế Quốc phòng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, góp phần từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, gắn phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn các khu kinh tế quốc phòng.

Thùy Dung