Xuất bản thông tin

null Thành phố Hồng Ngự mở lớp bồi dưỡng bí thư chi bộ và chi ủy viên cơ sở

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Hồng Ngự mở lớp bồi dưỡng bí thư chi bộ và chi ủy viên cơ sở

Trung tâm Chính trị thành phố Hồng Ngự vừa khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2022. Tham dự buổi khai giảng có đồng chí Lâm Minh Lệ, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy/Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố.

Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng có hơn 50 học viên là Bí thư chi bộ khóm, ấp và cấp ủy viên cơ sở trên địa bàn Thành phố. Lớp học diễn ra 05 ngày (từ ngày 19/9/2022 - 23/9/2022), các học viên được tiếp thu 06 chuyên đề: Tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng; công tác tổ chức và công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng; công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng; nhiệm vụ của chi ủy, Bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ cho các đồng chí bí thư, cấp ủy viên cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác tốt, có phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn Ti Vi