Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hồng lần thứ 4 năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hồng lần thứ 4 năm 2021

Sáng ngày 09/4/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Hồng tổ chức Hội nghị lần thứ 4 để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động quý I và đề ra nhiệm vụ quý II năm 2021, đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Quý I năm 2021, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn Huyện đảm bảo. Trong sản xuất nông nghiệp, nông dân chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; thương mại, dịch vụ, sản xuất công nghiệp và tiểu thu công nghiệp tiếp tục phát triển; quản lý thu - chi ngân sách Nhà nước theo quy định, trong đó, tổng thu ngân sách đạt 48% dự toán; công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng được quan tâm; công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân thực hiện tốt trên cả hai mặt (điều trị và dự phòng), nhất là thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ Tân Hồng yêu cầu cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương cần xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện trong năm 2021. Có chính sách kêu gọi các nhà đầu tư đến địa phương khai thác mở rộng, thúc đẩy kinh tế biên giới phát triển. Thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác giảm nghèo, dạy nghề, giải quyết việc làm, đền ơn đáp nghĩa. Trước mắt, thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã; tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó, hoàn thành và được Tỉnh công nhận xã Tân Hộ Cơ đạt nông thôn mới. Tập trung các nguồn lực đầu tư thị trấn Sa Rài theo hướng đô thị loại IV. Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, đặc biệt ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kim Lệ + Chí Dũng (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh)