Xuất bản thông tin

null Huyện uỷ Cao Lãnh có tân Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện uỷ Cao Lãnh có tân Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ

Chiều ngày 05/11/2021, Ban Thường vụ Huyện uỷ Cao Lãnh triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện đột xuất để bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ khoá XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ/Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện uỷ về giới thiệu nhân sự ứng cử bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Bùi Tấn Phước, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện thống nhất cao với Tờ trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử và bầu cử. Kết quả, đồng chí Bùi Tấn Phước, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện trúng cử chức danh Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 34/34 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%.

Đồng chí Bùi Tấn Phước, sinh năm 1971, quê quán xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học Chính trị chuyên ngành Chính trị học, Đại học Luật; Cao cấp chính trị.

Thuý Nhi