Xuất bản thông tin

null Tập trung tuyên truyền kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập trung tuyên truyền kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Sáng ngày 10/12/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 12/2021 bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu Tỉnh và trực tuyến đến 13 điểm cầu huyện, thành phố và Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh với 280 đại biểu tham dự. Đồng chí Nguyễn Minh Phú, Phó trưởng Ban Tuyên  giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trương Hòa Châu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin chuyên đề Tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội” đạt được nhiều kết quả quan trọng, UBND Tỉnh đã điều hành đạt và vượt 15/22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, ước tính tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) năm 2021 tăng 2,22%; GRDP bình quân đầu người ước đạt 56,45 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,36%; sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế; sản xuất công nghiệp từng bước khôi phục; công tác an sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo được quan tâm triển khai đồng bộ…

Ngoài ra, Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Thúy Hà, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin về kết quả thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” và việc học online; kết quả tiêm vắc-xin cho học sinh và công tác chuẩn bị cho học sinh học trực tiếp trong điều kiện thích ứng an toàn”.

Phát biểu định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Phú, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội cần tập trung tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 12/2021, trong đó, tập trung tuyên truyền các hoạt động văn hoá văn nghệ, an ninh trật tự phục vụ Nhân dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch (01/01/2022); tuyên truyền 08 sự kiện nổi bật của Tỉnh năm 2021... Đặc biệt, các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Hội nghị Văn hóa toàn quốc: “Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam”; Kết quả Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng tại Hội nghị; tuyên truyền kết quả tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Tỉnh và địa phương; tuyên truyền các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

LQ