Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh lần thứ 02

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh lần thứ 02

Chiều ngày 30/9, tại Phòng họp Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 02. Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh, phụ trách giám sát Đảng uỷ Khối tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có đồng chí Đặng Bích Đào, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ 2, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; có mặt 26/27 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, 6/6 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; các đồng chí là trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối, đoàn thể thuộc Khối (không là Đảng ủy viên).

Hội nghị, đã tiến hành công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua Báo cáo tình hình công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2020, Báo cáo việc phân công nhiệm vụ Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII (chuyên trách) và phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối khóa VIII thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức cơ sở đảng.

Hội nghị còn đóng góp ý kiến vào các dự thảo: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng uỷ Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch công tác kết nạp đảng viên đến năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối trong 9 tháng đầu năm 2020. Đồng chí yêu cầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc; cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Khối bằng các chương trình, tạo điểm khác biệt, điểm nhấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tập trung thực hiện những nội dung cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội ngay trong năm 2020 và rà soát nhiệm vụ chưa thực hiện trong năm để hoàn thành trong 03 tháng còn lại của năm 2020; quan tâm thực hiện tốt cải cách hành chính trong Đảng. Đồng chí còn đề nghị công tác giáo dục chính trị tư tưởng cần sâu sát, kịp thời, xây dựng nhiều kênh thông tin để chủ động nắm tình hình cơ sở từ đó vừa có sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp, vừa học thêm những điểm hay từ cơ sở; củng cố, kiện toàn nhân sự cấp uỷ cơ sở và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm bảo đảm tiêu chuẩn cấp uỷ cho nhiệm kỳ sau.

Đồng chí Phan Hữu Phước, Bí thư Đảng uỷ Khối thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Thiện Nghĩa; hứa sẽ tập trung thực hiện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm trong năm 2020 của Đảng uỷ Khối, cụ thể:

(1) Lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao công tác nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng; kịp thời triển khai, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của cấp ủy cấp trên; triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh đạt chất lượng, hiệu quả.

(2) Cấp uỷ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực thực hiện có hiệu quả công việc được giao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp những tháng cuối năm 2020.

(3) Lãnh đạo thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2020; tổng kết công tác xây dựng Đảng của các chi bộ, đảng bộ cơ sở năm 2020.

(4) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy trình, quy định.

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối