Xuất bản thông tin

null Thành phố Sa Đéc: Nâng cao năng lực Quản lý trật tự xây dựng đô thị

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Sa Đéc: Nâng cao năng lực Quản lý trật tự xây dựng đô thị

Ngày 11/11/2020, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân thành phố Sa Đéc, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng phối hợp với Uỷ ban nhân dân Thành phố tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về “Quản lý trật tự xây dựng đô thị” và “Định hướng phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu” theo Đề án 1961 của Thủ tướng Chính phủ.

Quang cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Hon, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố cùng trên 70 học viên là cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố.

Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 11-13/11/2020), các học viên sẽ được cung cấp một số chuyên đề về cơ sở pháp lý và thực tiễn thực hiện phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh, ứng phó biến đổi khí hậu; kỹ năng xây dựng chương trình, thực hiện triển khai phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và ứng phó biến đổi khí hậu; kỹ năng giải quyết tình huống thực tiễn trong quản lý quy hoạch-kiến trúc đô thị…

Lớp tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành; có thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn để vận dụng vào quá trình thực thi công vụ góp phần xây dựng, phát triển Thành phố hoa ngày một  văn minh, hiện đại.

Trần Trung (BTGTU Sa Đéc)