Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Tập trung tuyên truyền các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp: Tập trung tuyên truyền các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy

Vừa qua, Ban Tuyên  giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 02/2022 bằng hình thức trực tiếp tại Tỉnh, trực tuyến đến 14 điểm cầu huyện, thành phố và Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh, Trường Chính trị Tỉnh. Đồng chí Đoàn Tấn Bửu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Định và đồng chí Nguyễn Minh Phú, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng 420 đại biểu tham dự.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Thương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Chuyên đề: “Thực trạng và giải pháp xây dựng văn hóa, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”. Theo đó, mục tiêu là xây dựng hệ giá trị văn hóa Đồng Tháp dựa trên nền tảng hệ giá trị văn hóa Việt Nam; đưa hình tượng giá trị biểu trưng của Sen trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; xây dựng chuẩn mực con người Đồng Tháp phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ với các chuẩn mực đặc trưng của con người Việt Nam.Ngoài ra, Hội nghị được nghe Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng Phòng Tham mưu (Công an Tỉnh) báo cáo Chuyên đề: “Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới”.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Phú, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp ủy, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong Tỉnh tập trung tuyên truyền các sự kiện nổi bật của Tỉnh năm 2021; kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2021; các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy, Chương trình hành động năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI; tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021của Tỉnh, cả nước và nhiệm vụ, giải trong quý I,II và năm 2022; việc học sinh các khối lớp trở lại học trực tiếp; công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực trạng và giải pháp xây dựng văn hoá, con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022…

LQ