Xuất bản thông tin

null Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng 11/3/2021, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 3/2021 bằng hình thức trực tuyến đến 1.048 điểm cầu trên toàn quốc. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp

Tại Đồng Tháp, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp sóng 14 điểm cầu (01 điểm cầu cấp tỉnh, 01 điểm cầu Trường Chính trị Tỉnh và 12 điểm cầu huyện, thành phố) với gần 750 đại biểu tham dự. Đồng chí Kiều Thế Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu của Tỉnh.

Đại biểu dự Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, thông tin toàn diện về “Công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19”. Trong đó, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh: biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả nhất hiện nay là tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế là “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” và các biện pháp phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng. 

Thông tin chuyên đề về “Chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ mới”, đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết: chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số và xã hội số là một trong những khâu đột phá quan trọng để phát triển nền kinh tế Việt Nam trong tình hình mới được đưa vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đồng thời, chuyển đổi số là cuộc cách mạng chuyển đổi về mặt tư duy, nhận thức; là một tiến trình liên tục, không có điểm bắt đầu và cũng không có điểm kết thúc.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp cần tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục tuyên truyền kết quả Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó, cần nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược sẽ triển khai xuyên suốt trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cần nhấn mạnh nội dung chủ yếu được Hội nghị Trung ương lần 2 thông qua, đó là: về Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thống nhất việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước.

Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19, cần nhấn mạnh: trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp; ở nước ta vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan, trong khi đó, việc tiêm chủng vắc-xin Covid-19 chưa thể triển khai đồng loạt trên toàn quốc cho tất cả người dân, bước đầu ưu tiên cho một số địa phương có dịch và một số nhóm đối tượng theo Nghị quyết 21 của Chính phủ, do đó, biện pháp phòng chống dịch hiệu quả nhất hiện nay là tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng. 

Song song đó, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần tập trung tuyên truyền về: chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số và xã hội số; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa  XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); kết quả “Đối thoại 2045” của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các doanh nhân, trí thức tiêu biểu…

                                                                                                                        M.P