Xuất bản thông tin

null Đại hội thảo luận, góp ý dự thảo Văn kiện của Trung ương và Văn kiện của Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại hội thảo luận, góp ý dự thảo Văn kiện của Trung ương và Văn kiện của Tỉnh

Chiều ngày 18/10, tại Hội trường số 27, đường Lý Thường Kiệt, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục buổi làm việc thứ 2.

Đồng chí Nguyễn Văn Dương, trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của BCH Đảng bộ Tỉnh, BTVTU và TTTU nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đồng chí Nguyễn Văn Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau đó, các đại biểu được chia làm 14 Đoàn để thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI.

Quang cảnh thảo luận, góp ý dự thảo các văn kiện của ‎Đoàn Đại biểu Thành phố Sa Đéc

Ngay sau phần góp ý dự thảo Văn kiện, Đoàn Chủ tịch làm việc với Trưởng, Phó và Thư ký các Đoàn đại biểu, Đoàn Thư ký, Tổ Phục vụ tài liệu Đại hội để nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu và cho ý kiến tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp.

Sáng ngày 19/10/2020, Đoàn Chủ tịch sẽ Báo cáo tiếp thu, giải trình những nội dung qua thảo luận còn có ý kiến khác nhau đối với Văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI; Biểu thị đối với nội dung tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

M.P