Xuất bản thông tin

null Khảo sát các điểm di tích văn hoá trên địa bàn Huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Khảo sát các điểm di tích văn hoá trên địa bàn Huyện

Lãnh đạo UBND huyện Tân Hồng cùng Phòng Văn hoá - Thông tin, Hội Khuyến học - Khoa học lịch sử Huyện vừa tổ chức khảo sát các điểm di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn các xã: An Phước, Tân Phước, Tân Thành A, Tân Thành B, Thông Bình, Tân Hộ Cơ, Bình Phú.

Theo đó, Đoàn đã khảo sát thực tế khu di tích lịch sử Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung; Miếu Tiền Hiền Huỳnh Công Huy; căn cứ kháng chiến Cả Trấp; Chùa Tân Long (Tám Ấu); khu vực chôn cất tập thể các nạn nhân trong chiến tranh; Đình Ngã ba Thông Bình; khu vực Dinh Bà, Đình Bình Phú và Chùa Phước Thiện.

Việc khảo sát các điểm di tích văn hoá trên địa bàn Huyện làm cơ sở để lãnh đạo Huyện, các ngành chuyên môn nắm bắt, nghiên cứu hiện trạng, tình hình hoạt động để xây dựng phương án, kế hoạch, đề xuất trùng tu, tôn tạo và củng cố chất lượng hoạt động các di tích lịch sử, văn hoá trong thời gian tới.

Kim Lệ