Xuất bản thông tin

null Châu Thành tập huấn kiến thức, kỹ năng công tác tuyên truyền, vận động nông dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Châu Thành tập huấn kiến thức, kỹ năng công tác tuyên truyền, vận động nông dân

Vừa qua, tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Châu Thành, Hội Nông dân Tỉnh phối hợp Hội Nông dân huyện Châu Thành tổ chức buổi tập huấn kiến thức, kỹ năng công tác tuyên truyền, vận động nông dân ở các chi hội trưởng chi hội nông dân năm 2022.

Các chi hội trưởng Hội Nông dân trên địa bàn huyện Châu Thành được đại diện Hội Nông dân Tỉnh tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, kỹ năng vận động như: Kỹ năng tuyền truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; bảo vệ sức khỏe cộng đồng, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em; các kiến thức, kỹ năng vận động nhân dân tham gia góp vốn, góp sức, đóng góp ý kiến xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân tham gia các mô hình sản xuất, xóa đói giảm nghèo; tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số, về sàn giao dịch thương mại điện tử...

Hoạt động góp phần giúp các chi hội trưởng Hội Nông dân trên địa bàn Huyện nắm vững các kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

Trí Khánh