Xuất bản thông tin

null Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ khảo sát công tác tuyên giáo tại huyện Cao Lãnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ khảo sát công tác tuyên giáo tại huyện Cao Lãnh

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ do đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh uỷ viên/ Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn vừađến khảo sát công tác tuyên giáo tại huyện Cao Lãnh để đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống tuyên giáo các cấp.

Trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Cao Lãnh kịp thời định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng nghiêm túc, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, đồng thuận với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên, lan toả thông tin tích cực và hiệu quả. Xây dựng lực lượng nhận diện, tham gia đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc và lan toả thông tin tích cực trên Internet và mạng xã hội. Trung tâm chính trị đã mở 52/50 lớp, đạt 104% so kế hoạch, với 24.193/24.606 học viên, đạt 98,32% so chiêu sinh.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và tuyên truyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo Bác được các cấp uỷ quan tâm thực hiện, nhiều mô hình tiêu biểu được xây dựng và vận dụng như: giải pháp triển khai thực hiện đạt tiêu chí Thu nhập trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại xã An Bình năm 2022; nâng cao chất lượng hoạt động Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn xã Mỹ Thọ; triển khai thực hiện nhật ký điện tử trong canh tác Xoài gắn với dịch vụ cây Xoài nhà Tôi; mô hình Tổ tư vấn hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; đường Link trực tuyến - bạn đồng hành với học sinh mỗi ngày; tạo đường link cập nhật gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đoàn Thanh niên với mô hình tủ sách thanh niên học và làm theo lời Bác…

Qua buổi khảo sát, đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh uỷ viên/ Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ghi nhận và biểu dương kết quả tích cực từ sự phấn đấu của toàn ngành tuyên giáo từ Huyện đến cơ sở, góp phần cùng Đảng bộ Huyện nhà thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng. Bên cạnh việc phát huy những kết quả đạt được, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và cơ sở cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nhất là việc tuyên truyền trên mạng xã hội; tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, các đề án, nghị quyết của Tỉnh, Huyện; đổi mới công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, quan tâm đến việc nắm các thông tin trên mạng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái; tiếp tụcduy trì mô hình hiệu quả đã có như: sổ tay đảng viên làm theo Bác, chuyên mục học Bác trên sóng phát thanh; quan tâm thực hiện tốt văn hoá đọc để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; phối hợp với các ngành thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238 của Ban Bí thư Trung ương; vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Thuý Nhi (Huyện Cao Lãnh)