Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng vượt chỉ tiêu

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng vượt chỉ tiêu

Sáng ngày 30/11, Uỷ ban nhân dân (UBND) Tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022. Hội nghị trực tiếp tại Hội trường UBND Tỉnh và trực tuyến với UBND cấp huyện. Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh; đồng chí Đoàn Tấn Bửu, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh và lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH) chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại Hội trường UBND Tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu xem phóng sự kết quả thực hiện đưa lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, nghe 10 ý kiến phát biểu của các địa phương, đơn vị. Năm 2022, với sự quan tâm của Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; các địa phương, đơn vị đã tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động, thực hiện các mô hình, câu lạc bộ; cùng với  và sự quyết tâm của ngành LĐ-TB và XH và người lao động, đến tháng 11/2022, toàn Tỉnh có 1.779 lao động xuất cảnh sang làm việc tại các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… đạt 118% so với kế hoạch đề ra. 100% người lao động được hưởng các chính sách hỗ trợ, vay vốn để sang nước ngoài làm việc. Tuy nhiên, tình hình chiến sự tại Ukraine và lạm phát ở các nước đã làm giảm giá trị đồng tiền Nhật Bản so với đồng đô la Mỹ, ảnh hưởng thu nhập của người lao động. Một vài địa phương chưa tập trung tư vấn đúng đối tượng có nhu cầu, có đủ điều kiện về sức khoẻ, trình độ… để đi làm việc nước ngoài. Một số người lao động có ý thức chưa cao, chưa chấp hành tốt các quy định của pháp luật Việt Nam và nước sở tại. Việc phối hợp quản lý lao động làm việc ở nước ngoài giữa các công ty phái cử và người sử dụng lao động của nước ngoài chưa chặt chẽ…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ biểu dương, đánh giá cao nỗ lực các cấp, các ngành của cả hệ thống chính trị, các công ty phái cử đã tích cực, năng động và có nhiều giải pháp sáng tạo đóng góp quan trọng vào kết quả công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian qua, nhất là năm 2022 có 1.779 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần mang lại những giá trị quan trọng về kinh tế cho tỉnh nhà.

Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh đang trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Thời gian tới, các cấp uỷ, chính quyền cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và các hội quần chúng đối với công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. UBND Tỉnh chủ động tăng cường mối quan hệ ngoại giao, tìm hiểu, nghiên cứu mở rộng thị trường lao động nước ngoài, hướng đến thị trường lao động của các nước Châu Âu. Các công ty phái cử tiếp tục quan tâm giáo dục định hướng cho lao động, sẵn sàng tâm thế thích ứng nhanh với công việc… góp phần đưa chương trình đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng của tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đạt được hiệu quả cao.

Dịp này, 19 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua "Thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022" được trao Bằng khen của UBND Tỉnh.

                                                             Phòng Khoa giáo và Văn hoá Văn nghệ