Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp vừaphối hợp các nhà xuất bản, các công ty tổ chức Hội nghị giới thiệu sách giáo khoa (SGK) lớp 2, lớp 6 chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Đoàn Tấn Bửu đã đến dự khai mạc.

Hội nghị trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo và trực tuyến đến trên 40 điểm cầu tại các huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh. Theo đó, lần lượt từ ngày 06-12/3, Sở sẽ giới thiệu sách lớp 2 từ ngày 06 - 08/3, giới thiệu sách lớp 6 từ ngày 09/3-12/3/2021.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên là tổng chủ biên, chủ biên, tác giả các sách giáo khoa giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sách;các nhà xuất bản giới thiệu thiết bị giáo dục, sách giáo khoa, tài nguyên điện tử trên website và công tác tập huấn trực tuyến. Qua đó, cán bộ quản lý, giáo viên được tiếp cận và nắm cấu trúc, nội dung các SGK đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt năm 2021(tại Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021, Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)để có cơ sở lựa chọn SGK theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông phù hợp, triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Sau Hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh thành lập các Hội đồng và xây dựng kế hoạch chọn sách giáo khoa lớp 2, 6 cho năm học 2021 - 2022 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HN