Xuất bản thông tin

null Những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019; tình hình quan hệ lao động trong bối cảnh hiện nay

Chi tiết bài viết Tin tức

Những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019; tình hình quan hệ lao động trong bối cảnh hiện nay

Đó là chủ đề của Hội nghị nói chuyện chuyên đề, do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Tỉnh vừa tổ chức, tại Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn Đồng Tháp.

Đông đảo cán bộ công đoàn tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, gần 500 cán bộ công đoàn trong Tỉnh được nghe bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao đổi, phân tích một số vấn đề lớn của Bộ luật Lao động năm 2019 như đối tượng áp dụng, chế định hợp đồng lao động, vấn đề tiền lương, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và làm thêm giờ; kỷ luật lao động, lao động nữ và điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình; về tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp lao động...

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh đề nghị cán bộ công đoàn nắm chắc những quy định quan trọng, cơ bản liên quan của Bộ luật Lao động 2019 để  tuyên truyền, vận động và bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Đức Trung (LĐLĐ Tỉnh)