Xuất bản thông tin

null Nâng cao công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Nâng cao công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Chiều ngày 18/9/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì buổi Tọa đàm.

Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thị Kim Loan, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Báo cáo viên Trung ương, của Tỉnh, ban tuyên giáo và trung tâm chính trị các huyện, thị, thành ủy.

Báo cáo đề dẫn tại tọa đàm, đồng chí Đoàn Văn Báu, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác tuyên giáo nhấn mạnh: cách đây tròn hai năm, ngày 12/9/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Báo cáo số 224-BC/BTGTW tổng kết 10 năm thực hiện Chị thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả, hạn chế sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 17, đồng thời nêu ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới nhằm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; ngăn chặn, đẩy lùi những thông tin xấu, đưa thông tin tích cực lan tỏa nhanh trở thành dòng thông tin chủ đạo trong đời sống xã hội. Buổi tọa đàm là cơ sở để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tại Báo cáo số 224 của Ban tuyên giáo Trung ương; đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe 10 phát biểu tham luận, nêu những khó khăn, hạn chế khi triển khai các giải pháp đã đề ra trong Báo cáo số 224 và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới. Đối với tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Kim Loan phát biểu tham luận tại buổi tọa đàm với chủ đề “Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên các cấp ở tỉnh Đồng Tháp”. Theo đó, hiện nay, toàn tỉnh có hơn 3.000 báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Trường Chính trị Tỉnh mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, trong đó có chuyên đề công tác tuyên truyền miệng và nắm bắt dư luận xã hội. Việc cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được duy trì thường xuyên, kịp thời qua các bản tin tham khảo báo cáo viên hàng tháng, bản tin sinh hoạt chi bộ, các đề cương tuyên truyền… Nổi bật thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh bằng hình thức trực tuyến đến cấp huyện, xã.

Phát biểu kết luận buổi toạ đàm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương PhanXuân Thủy đánh giá cao tham luận của các đại biểu, các tham luận được chuẩn bị kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý nghĩa của công tác tuyên truyền miệng. Nhiều tham luận đã làm rõ hơn về kinh nghiệm, bài học gồm cả những việc đã làm được, chưa làm được trong thời gian qua. Những kiến nghị của các đại biểu đã gợi mở nhiều phương pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới. Đồng chí Phan Xuân Thuỷ yêu cầu các cấp uỷ trực thuộc Trung ương tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền miệng, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

LQ