Xuất bản thông tin

null Ngành thanh tra Đồng Tháp thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội

Chi tiết bài viết Tin tức

Ngành thanh tra Đồng Tháp thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội

Thực hiện các quy định, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành Thanh tra Tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo công tác thanh tra, nhất là công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước.

Đồng chí Dương Hồng Lạc, Chánh thanh tra Tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Qua 6 năm thực hiện (2015 đến năm 2021), công tác phối hợp rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra về kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn ngành Thanh tra Tỉnh đã triển khai và ban hành tổng số 881 kết luận thanh tra. Qua công tác thanh tra phát hiện hành vi sai phạm liên quan về kinh tế đã kiến nghị thu hồi số tiền 59,1 tỷ /62,4 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 94,6%); xử lý khác về kinh tế 10,36 tỷ/10,97 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 94,45%); thu hồi 57.524 m2 đất, đạt 100%. Đã xử lý hành chính 296 tập thể và 506 cá nhân và kiến nghị chuyển 27 vụ/33 đối tượng sang cơ quan điều tra.

Công tác phối hợp tham mưu kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận của thanh tra giữa các ngành, các cấp ngày càng đồng bộ và chặt chẽ hơn, điển hình như: đã ký kết các Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh; Thanh tra tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh.

Trong định hướng Chương trình công tác thanh tra hàng năm, Thanh tra tỉnh xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành, cần tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, nhất là việc thu hồi tiền, tài sản vi phạm phát hiện qua thanh tra cũng như việc xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ và hoàn thành các chương trình, kế hoạch về công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, phần lớn các kiến nghị đối với sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng đều có thời gian thực hiện kéo dài, khó khăn nhất định. Trong đó, có nguyên nhân các cơ quan, tổ chức có liên quan, cơ quan quản lý trực tiếp của đối tượng thanh tra chưa phát huy trách nhiệm theo quy định đối với việc đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra đối với đối tượng thanh tra trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra.

Phương hướng tới, ngành Thanh tra tiếp tục nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra đảm bảo tính chính xác, đúng quy định pháp luật và khả thi; khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc ban hành kết luận thanh tra. Nghiên cứu và hoàn thiện về mô hình tổ chức đối với cơ quan thanh tra một số bộ, ngành, địa phương trong đó cần chú trọng tăng biên chế, phân công công việc, đào tạo cán bộ làm công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra để từng bước chuyên môn hóa nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả.

Chú trọng công tác chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc xử lý sau thanh tra như giữa cơ quan thanh tra và kiểm tra trong kiểm điểm, xử lý trách nhiệm hành chính; giữa cơ quan thanh tra với cơ quan thuế, ngân hàng, tài chính, tài nguyên môi trường trong việc cưỡng chế thực hiện các kiến nghị xử lý về kinh tế; giữa cơ quan thanh tra với cơ quan công an liên quan đến các kiến nghị xử lý hình sự.

Quan tâm đến công tác quản lý Nhà nước về xử lý sau thanh tra qua việc tuyên truyền, tập huấn, phổ biến về pháp luật về thanh tra và trách nhiệm thực hiện kết luận thanh tra của các tổ chức, cá nhân. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở ngành, địa phương đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra song song với việc chia sẻ kinh nghiệm, giúp cơ quan thanh tra các sở ngành, địa phương tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình xử lý sau thanh tra.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước để tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh kịp thời chỉ đạo các ngành, các cấp, nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý các vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng qua hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội và kiểm toán nhà nước.

                                                                                      Vi Hùng