Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp: Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên

Nhiều năm qua, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, nhất là xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả về lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn và kỹ năng công tác. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, tâm huyết với công việc được giao.

Ảnh minh hoạ

Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp có 16 đảng bộ trực thuộc (trong đó, có 12 đảng bộ cấp huyện, 04 đảng bộ ngành: Công an, Quân sự, Biên phòng và Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh), có 567 tổ chức cơ sở đảng (trong đó, có 348 đảng bộ cơ sở, 219 chi bộ cơ sở), có 24 đảng bộ bộ phận và 2.933 chi bộ trực thuộc, với hơn 60.277 đảng viên, chiếm 3,76% dân số.

Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Tỉnh Ðồng Tháp có 3.194 báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp do cấp uỷ quyết định thành lập. Ngoài ra, còn có lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Xác định đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có vai trò rất quan trọng trong việc đưa chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác tư tưởng của Đảng. Nhiều năm qua,các cấp uỷ đảng trong Tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả về lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn và kỹ năng công tác. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, tâm huyết với công việc được giao. Tuy nhiên, đội ngũ nàyvẫn còn một số hạn chế nhất định: Một số báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa quan tâm đổi mới phương pháp tuyên truyền, chưa tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác, thiếu đầu tư nghiên cứu nghị quyết nên khi tuyên truyền hiệu quả chưa cao. Một số báo cáo viên kiêm nhiệm do công việc chuyên môn quá nhiều nên ít tham gia các hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong Tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp các ngànhtập trung thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên phù hợp với điều kiện của Tỉnh.

Hằng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp Trường chính trị và các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ mở lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cán bộ tuyên giáo cấp huyện và cơ sở (từ 80-90 học viên/lớp), trong đó, có các chuyên đề về nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền miệng, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội... Ban Tuyên giáo huyện uỷ phối hợp với Trung tâm Chính trị mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và quan tâm thực hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ này.

Trong 5 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu cấp uỷ tham gia và tổ chức tốt các hội thi do Trung ương tổ chức: hội thi Báo cáo viên giỏi, Giảng viên lý luận chính trị giỏi, hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật... Ngoài ra, phối hợp các ngành tổ chức tốt các hội thi theo chuyên đề thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương và phục vụ công tác tư tưởng như: Hội thi Tuyên truyền viên giỏi, Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi về các đề án trọng tâm của Tỉnh... nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chính chính trị - xã hội tổ chức nhiều hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên, bí thư chi bộ, chính trị viên, hòa giải viên giỏi, dân vận khéo... tạo diễn đàn để báo cáo viên, tuyên truyền viên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Kịp thời cung cấp, định hướng thông tin

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản l‎ý các cấp của Tỉnh trong nhiệm kỳ 05 năm (bình quân 04 chuyên đề/năm), mời báo cáo viên là các chuyên gia đầu ngành của Trung ương, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu của các viện, học viện, trường...

Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ định hướng nội dung tuyên truyền và biên soạn bản tin sinh hoạt chi bộ, tài liệu tham khảo dành cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, gồm: nội dung sinh hoạt tư tưởng (sử dụng những bài nghiên cứu của các nhà khoa học, bài viết của lãnh đạo Tỉnh và các mô hình hay, cách làm mới); thông tin thời sự (sử dụng tin tức trong nước và quốc tế của báo, tạp chí của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh...). Phối hợp với một số ngành biên soạn tài liệu thông tin, truyền thông về các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Tỉnh, trong đó có bản tin phục vụ sinh hoạt Hội quán...

Một trong những cách làm được quan tâm đầu tư và duy trì thường xuyên là Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị báo cáo viên hàng tháng bằng hình thức trực tuyến đến các điểm cầu cấp xã. Nội dung phong phú, sát nhu cầu thực tế của Tỉnh. Nguồn thông tin chủ yếu từ Ban Tuyên giáo Trung ương và các sở, ngành cung cấp. Thời gian tổ chức Hội nghị vào tuần đầu của tháng, mỗi hội nghị có từ 02 đến 03 chuyên đề. Việc phối hợp cung cấp thông tin và tổ chức hội nghị báo cáo viên có nhiều thuận lợi, các đơn vị phụ trách chủ động biên soạn, cung cấp thông tin. Thành phần dự hội nghị mở rộng đến xã, phường, thị trấn trong Tỉnh. Những năm qua, đội ngũ báo cáo viên đã có bước tiến bộ nhất định, nhiều đồng chí tự tin hơn trong thực tiễn công tác tuyên truyền. Xuất hiện một số báo cáo viên mới, trẻ có năng lực và triển vọng phát triển.

Tuy nhiên, công tác bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên vẫn còn những khó khăn nhất định: Chất lượng đội ngũ báo cáo viên tuy đã được nâng lên, nhưng chưa đồng đều, một số báo cáo viên chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền; có cán bộ làm công tác chuyên môn giỏi, có năng lực tốt về tuyên truyền miệng nhưng ít có thời gian và điều kiện tham gia làm báo cáo viên; một số báo cáo viên có điều kiện công tác nhưng ít chịu khó nghiên cứu sâu để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền. Sự phát triển nhanh chóng của internet và mạng xã hội đã tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin, nhưng đặt ra thách thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, nhất là tuyên truyền phải kịp thời, thu hút, thuyết phục và trao đổi, giải đáp cho được những thắc mắc, khiếu nại của Nhân dân.

Một số nhiệm vụ thời gian tới

Trong thế giới đa chiều và rộng mở về thông tin như hiện nay, thách thức to lớn đối với mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên là làm sao để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp nhận những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng một cách tự giác, có lý trí, có khoa học, từ đó biến thành niềm tin sâu sắc vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Trong bối cảnh mỗi người đều có nguồn thông tin to lớn, đa chiều và khó phân biệt đúng sai và ranh giới đúng sai cũng rất mỏng manh. Do đó, mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên cần phải nỗ lực rất cao trong công việc mới để tuyên truyền có hiệu quả.

Ban Tuyên giáo các cấp phải tiếp tục duy trì những kết quả, nền nếp công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho báo cáo viên, tuyên truyền viên như thời gian qua, mặt khác, phải thường xuyên nghiên cứu cải tiến, nâng cao chất lượng công tác này để thích ứng với sự phát triển của công nghệ số hiện nay. Nhất thiết phải có một sự thay đổi nhất định nào đó về phương thức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ mới có thể tạo sự đột phá về nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đây là vấn đề khó đòi hỏi cả hệ thống Tuyên giáo và mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên cùng chung sức nghiên cứu thực hiện.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục tham mưu cấp ủy và phối hợp các ngành liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Duy trì tốt việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền. Kiện toàn lực lượng báo cáo viên sau Đại hội Đảng bộ Tỉnh. Kịp thời nắm thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; giải quyết nhanh, hiệu quả các vấn đề nảy sinh thuộc lĩnh vực tư tưởng - văn hoá trên địa bàn Tỉnh. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

Có thể khẳng định rằng, việc đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyên viên sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng. Đòi hỏi mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên cần phải quan tâm đổi mới phương thức tuyên truyền để kịp thời đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiệu quả, kịp thời và có tính thuyết phục cao.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp