Xuất bản thông tin

null Ra mắt Đội hình tình nguyện "Đưa rước học sinh tham gia kỳ thi Trung học phổ thông năm 2022"

Chi tiết bài viết Tin tức

Ra mắt Đội hình tình nguyện "Đưa rước học sinh tham gia kỳ thi Trung học phổ thông năm 2022"

Sáng ngày 04/7/2022, tại Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã Thường Phước 2, Xã đoàn Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự tổ chức ra mắt Đội hình tình nguyện "Đưa rước học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022".

Theo đó, đội hình có 08 thành viên sẽ tình nguyện thực hiện hỗ trợ cho các em học sinh trong 02 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 (ngày 07, 08 tháng 7 năm 2022) tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Hồng Ngự 3, huyện Hồng Ngự. Việc ra mắt Đội hình tình nguyện trên nhằm hỗ trợ, đưa rước các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo thêm điều kiện, động lực tham gia tốt kỳ thi Trung học phổ thông năm 2022.

Ngô Thị Chi - Ban Tuyên giáo Hồng Ngự