Xuất bản thông tin

null Kết quả bước đầu từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Chi tiết bài viết Tin tức

Kết quả bước đầu từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Thực hiện Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh “Đồng hành và chia sẻ khó khăn cùng học sinh vượt qua đại dịch Covid-19” và Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng phát động, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh, thu về nhiều kết quả tích cực.

Qua 10 ngày thực hiện, bắt đầu từ ngày 10/9 đến 20/9/2021, hai đơn vị đã vận động được 470 máy tính bảng, điện thoại thông minh và tiền mặt 576 triệu đồng. Đây là kết quả đáng ghi nhận, có ý nghĩa gieo hạt mầm yêu thương, giúp các em học sinh được “đến trường” trong điều kiện hết sức đặc biệt bởi đại dịch phức tạp.

 Dự kiến, trong tổng số tiền được hỗ trợ, 376 triệu đồng sẽ được sử dụng để trang bị và ủng hộ việc học tập trực tuyến cho học sinh nhằm bám sát phương châm “Dừng đến trường nhưng không dừng việc học”. 200 triệu đồng còn lại sẽ được Quỹ Khuyến học Tỉnh dùng để thực hiện hỗ trợ học sinh khó khăn ở vùng dịch theo tinh thần Quyết định số 86/QĐ-QKH ngày 14/9/2021 của Quỹ Khuyến học Việt Nam.

N.H