Xuất bản thông tin

null Công tác tuyên truyền bầu cử đảm bảo đúng tiến độ, thiết thực và hiệu quả

Chi tiết bài viết Tin tức

Công tác tuyên truyền bầu cử đảm bảo đúng tiến độ, thiết thực và hiệu quả

Đó là ý kiến đánh giá của đồng chí Lê Thị Kim Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử Tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử Tỉnh tại cuộc họp Tiểu ban Tuyền truyền bầu cử lần thứ 2.

Thành viên Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử góp ý maket pa-nô, phướn dọc, khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử

Chiều 07/3/2021, tại cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử Tỉnh họp lần thứ 2 để báo cáo tiến độ công tác tuyên truyền bầu cử trong thời gian qua và góp ý dự thảo Kế hoạch tuyên truyền của Tiểu ban, nội dung các maket tuyên truyền như: xe hoa cổ động, pa-nô, phướn dọc, khẩu hiệu tuyên truyền…

Theo đó, các thành viên của Tiểu ban đã xác định cụ thể nhiệm vụ của mình và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử; tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, động viên tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm tham gia bầu cử của các tầng lớp Nhân dân. Theo dõi, nắm tình hình triển khai công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử trong toàn Tỉnh; kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị về Uỷ ban bầu cử Tỉnh giải quyết các tình huống phát sinh thuộc nhiệm vụ của Tiểu ban Tuyên truyền. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các sở, ban, ngành hữu quan, Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử các huyện, thành phố trực thuộc Tỉnh triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 18/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Hướng dẫn số 06-HD/BTGTU ngày 04/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh về tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức hoặc phối hợp với các Tiểu ban giúp việc của Uỷ ban bầu cử Tỉnh tổ chức đoàn giám sát, kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử ở các địa phương trên địa bàn Tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử Tỉnh đánh giá cao công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan thành viên trong thời gian qua đã đảm bảo đúng tiến độ, thiết thực và hiệu quả. Đồng chí Lê Thị Kim Loan đề nghị các cơ quan thành viên của Tiểu ban tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử ở các huyện, thành phố; đồng thời, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm hoàn chỉnh nội dung các maket theo góp ý của Tiểu ban và biên tập, thu âm các ca khúc cổ động bầu cử gửi các huyện, thành phố trong Tỉnh phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền.

                                                                                                                                    M.P