Xuất bản thông tin

null Gặp gỡ kết nối cung - cầu nông sản năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Gặp gỡ kết nối cung - cầu nông sản năm 2022

Vừa qua, tại Trung tâm Chính trị huyện Cao Lãnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Tỉnh (UBMTTQ) phối hợp Sở Công thương tổ chức hội nghị gặp gỡ kết nối cung - cầu nông sản năm 2022.

Hội nghị thu hút các nhà sản xuất, nhà phân phối sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp tiêu biểu trong Tỉnh (gồm các huyện Cao Lãnh, Tháp Mười, Thanh Bình và thành phố Cao Lãnh) và các đại biểu ngoài Tỉnh cùng tham dự.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Thu Thuỷ, Phó Giám đốc Sở Công thương chia sẻ về công tác xúc tiến thương mại, kết nối giao thương trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới. Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày định hướng các chính sách hỗ trợ, phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm của Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn Tỉnh; Liên minh Hợp tác xã Tỉnh thông tin giải pháp hỗ trợ Hợp tác xã xây dựng gắn với chuỗi giá trị liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; đại diện một số siêu thị, nhà phân phối chia sẻ về điều kiện, cách thức... để đưa nông sản vào siêu thị.

Đồng chí Võ Chí Hữu, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Tỉnh/Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho biết: Buổi gặp gỡ nhằm tạo điều kiện để trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp với Hội quán, Hợp tác xã và cơ sở khởi nghiệp trong Tỉnh; đồng thời giúp các doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa và nhà sản xuất có cơ hội tìm hiểu, nhất là biết rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi bên để có định hướng sản xuất và liên kết tiêu thụ nông sản bền vững hơn trong giai đoạn thích ứng an toàn trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm đầu ra ổn định cho các hợp tác xã, cơ sở khởi nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP.

Ngoài ra, đây là dịp để các đại biểu trao đổi, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong việc liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh thời gian qua và tìm những giải pháp xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới có hiệu quả, chất lượng, góp phần tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” .

Đến nay, toàn Tỉnh có hơn 400 sản phẩm của 82 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã được kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử; 18 doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá nhãn hiệu, thương hiệu, sản phẩm với các hình thức hỗ trợ thông qua việc xây dựng cửa hàng kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn… góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất thương mại phát triển và duy trì tốc độ tăng trưởng, chất lượng sản phẩm nông, thuỷ sản của Tỉnh ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và thế giới.

Tại buổi gặp gỡ, có 6 doanh nghiệp ký kết ghi nhớ hợp tác tiêu thụ nông sản với 15 Hợp tác xã, Hội quán, cơ sở khởi nghiệp. Thời gian tới, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam Tỉnh tiếp tục mở 2 hội nghị gặp gỡ kết nối cung - cầu nông sản năm 2022 tại thành phố Hồng Ngự (các huyện Hồng Ngự, Tam Nông, Tân Hồng) cùng tham gia. Tại huyện Lai Vung (các huyện Lấp Vò, Châu Thành và thành phố Sa Đéc) cùng tham gia.

Trần Thắng