Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện bằng hình thức trực tuyến

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện bằng hình thức trực tuyến

Sau đại hội điểm tại thành phố Sa Đéc, ngày 17/9/2021, Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Tân Hồng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Tỉnh, lãnh đạo huyện Tân Hồng, Đảng ủy các xã, thị trấn, các, ban, ngành, đoàn thể huyện và 119 đại biểu chính thức là những cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu đại diện cho hơn 13 ngàn hội viên, phụ nữ trong toàn Huyện tham dự.

Đây là đơn vị đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp tổ chức đại hội bằng hình thức trực tuyến, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội LHPN nữ huyện Tân Hồng khóa VI đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Nổi bật là phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 02 Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Ngoài ra, hoạt động phụ nữ khởi nghiệp, mô hình liên kết, dạy nghề nông thôn, giải quyết việc làm cho lao động nữ được các cấp Hội trong Huyện tập trung thực hiện. Nổi bật, khai thác nhiều tiềm năng, lợi thế và nguồn lực để triển khai hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” nhằm phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh nơi biên giới. Tính đến nay, có 13.1682 hội viên/23.516 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, đạt 56%; có 9/9 cơ sở đạt tỷ lệ phát triển hội viên từ 50% trở lên. Thông qua các hoạt động trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn Huyện ra sức nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Tân Hồng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đề ra 2 khâu đột phá: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội” và “Nâng cao chất lượng hội viên; đồng hành xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh”. Đồng thời, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Hỗ trợ phụ nữ phát triển và hội nhập, vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; Xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới, gồm 17 ủy viên; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 12 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết. Theo đó, đồng chí Dương Thị Quyên được tín nhiệm bầu vào chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Hồng khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 .

Hoài Ảnh (Hội LHPN Tỉnh)