Xuất bản thông tin

null Trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Sáng ngày 27/3/20201, Ban Bí thư Trung ương Đảng khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến, có hơn 959.000 cán bộ, đảng viên tham dự với trên 7.400 điểm cầu từ Trung ương đến cơ sở trên toàn quốc.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh - Hội trường Bông Sen

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính ở Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và chỉ đạo Hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Đồng Tháp chủ trì Hội nghị. Toàn Tỉnh có 48 điểm cầu và  5.943 đại biểu là cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên các cấp trong Tỉnh tham dự. Trong đó, 01 điểm cầu cấp Tỉnh với 327 đại biểu, 13 điểm cầu cấp huyện và tương đương với 2.247 đại biểu, 34 điểm cầu cấp cơ sở (chi bộ, đảng bộ cơ sở ở các sở, ngành Tỉnh) với 3.369 đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các cấp ủy tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc trong suốt cả nhiệm kỳ, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Trong hai ngày 27 - 28/3/2021, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng , Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an quán triệt 05 chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Giao Huỳnh