Xuất bản thông tin

null Thảo luận định hướng các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp

Chi tiết bài viết Tin tức

Thảo luận định hướng các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp

Sáng 24/12, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh có buổi làm việc với Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) để thảo luận định hướng các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

Sáng 24/12, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh có buổi làm việc với Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) để thảo luận định hướng các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

Qua 03 năm (từ 2017 – 2019) đồng hành cùng Đồng Tháp xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, SVF đã phối hợp với các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động truyền cảm hứng, tập huấn, nâng cao năng lực doanh nghiệp, xây dựng mạng lưới cố vấn khởi nghiệp, các hội thảo, diễn đàn v.v.. Kết quả, Đồng Tháp hiện là địa phương đi đầu về xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động này, đó là sự kiện cộng đồng chưa có mục tiêu và tác động theo mục tiêu tổng thể; chưa kích hoạt hoạt động ươm tạo và đầu tư mạo hiểm; hệ thống phương pháp luận và lưu trữ dữ liệu đo lường hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chưa rõ ràng.

Bước sang giai đoạn mới, để phát triển hệ sinh thái bền vững, với góc nhìn và cách tiếp cận quốc tế, các chuyên gia SVF đề xuất thực hiện Dự án tư vấn nâng cao năng lực xây dựng, quản lý, triển khai chiến lược phát triển tại địa phương giai đoạn 2020 - 2030. Trong đó, chiến lược phát triển kinh tế địa phương dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp, doanh nhân, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đánh giá cao ý tưởng của SVF và cho biết, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ nghiên cứu, tổ chức tham vấn ý kiến về các nội dung SVF đề xuất để đưa vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.