Xuất bản thông tin

null Sinh hoạt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và triển khai văn bản mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Sinh hoạt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và triển khai văn bản mới

Ngày 15/11, Hội Luật gia Tỉnh tổ chức hội nghị sinh hoạt hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và triển khai các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh. Đồng chí Đinh Văn Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh; các sở, ban, ngành Tỉnh và Hội Luật gia Tỉnh, huyện cùng tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Thị Hồng Phượng, Giám đốc Sở Tư pháp sinh hoạt ý nghĩa về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; triển khai nội dung Chỉ thị số 14 ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị, Công văn số 810 ngày 14/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia trong tình hình mới, Kế hoạch số 119 ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Thông báo số 158 ngày 2/1/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102 ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu thể hiện sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về công tác phối hợp trong tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, mô hình tự quản, nhất là khu vực biên giới; phối hợp tham gia hòa giải cơ sở…

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên trong thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị, đặc biệt ghi nhận sự đóng góp của Hội Luật gia Tỉnh, huyện qua 10 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thảo luận những giải pháp để Hội Luật gia phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của Hội trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian tới.

Trần Thắng