Xuất bản thông tin

null Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

Trong 2 ngày (24 và 25/11), đồng chí Trần Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đến kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCƠCS) theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đoàn đến làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCƠCS ở các đơn vị: Xã Tân Phú và huyện Châu Thành; xã Định Yên và huyện Lấp Vò; thị trấn Tràm Chim và huyện Tam Nông; phường 4 và thành phố Cao Lãnh. Tại các đơn vị, địa phương được kiểm tra, Đoàn ghi nhận cách làm hay, sáng tạo; đồng thời, chỉ ra hạn chế, thiếu sót và hướng dẫn, định hướng phương pháp, cách làm nhằm thực hiện đầy đủ, hiệu quả những nội dung Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian tới.

Mục đích công tác kiểm tra nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo của cấp uỷ, chỉ đạo thực hiện của chính quyền, vai trò phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; kết quả thực hiện QCDCƠCS năm 2022 theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua đó, phát hiện những mô hình, cách làm hiệu quả về thực hiện QCDCƠCS đối với các đơn vị, địa phương; hướng dẫn khắc phục kịp thời những hạn chế để làm cơ sở cho việc tổng kết QCDCƠCS và xét, đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh khen thưởng năm 2022.

Trần Thắng